FB Message: 

Ik speel nog een paar keer 'Bedankt Voor Alles'! Tickets via www.bedanktvooralles.be

FP Post ID: 
42855501909_10155128075771910
"Wat moet een turnleraar thuis nog doen? Zijn jogging strijken?"
(Philippe tijdens 'Geubels en de Belgen')